en spændende legeplads

Legeplads abonnement

Inspektions- og vedligeholdelsesplan

HENKA´s legeredskaber skal løbende efterspændes og kontrolleres.

 • 30 dage efter opsætning, bør alle bolte, skruer, bevægelige dele samt beslag efterspændes.
  Tjek om jorden omkring stolperne trænger til at blive stampet yderligere.
 • Min. hver 3 måned, skal alle redskaber efterspændes og vedligeholdes, dvs. gevindstænder bolte, møtrikker, sjækler, skruer, tovværk, kæder, kovser, og andre bevægelige dele herunder gyngeophæng v/ både alm. enkeltmands dæk, tvillingegynger, sæde gynger samt yderst vigtigt v/de store fuglerede gynger kontrolleres og efterspændes.
 • Robinia stolper bør tjekkes for åbninger på mellem 9-23 cm. samt vindridser. ( åbninger/revner) i en faldhøjde over 50 cm.

HENKA legeredskaber er produceret af kvalitetsmaterialer med maksimal holdbarhed.
Robinia og lærketræ er fra naturens hånd særlig modstandsdygtigt overfor råd, vejr og vind, og overfor mekanisk påvirkning. Bolte, beslag og rutschebaner, har ligeledes gode egenskaber.
En forudsætning for at disse egenskaber kan bevares, og at legeredskabernes sikkerhed og funktion skal kunne opretholdes fordrer, at der foretages et grundigt tilsyn og en tilsvarende vedligeholdelse. Det bevirker samtidig at redskabernes levetid forlænges væsentligt.

Garantibestemmelser:

HENKA legeredskaber er produktansvarsforsikrede og godkendt efter EN 1176-1-7, 2008 serien.
HENKA giver ud over den lovpligtige garanti på 2 år, yderligere 3 års garanti mod råd og svamp og mod brud på grund af materiale- eller fabrikationsfejl.
Garantien dækker udelukkende originale reservedele.
Garantien gælder dog ikke, hvis monterings- og vedligeholdelsesvejledningen ikke er fulgt, ved hærværk, eller normal slidtage.

Bemærk

Ved udskiftning af defekte eller slidte dele, skal der altid anvendes originale reservedele fra HENKA, såfremt garantiordningen ønskes bibeholdt.

Montering og renovering

HENKA har egne håndværkere, der er uddannet efter de nyeste standarder
EN 1176-1-7, 2008, så ud over at være eksperter i HENKA´s produkter, kan vi også tilbyde, at medvirke ved restaurering og ombygning af redskaber af andet fabrikat.

Såfremt der måtte være behov for yderligere oplysninger skal I selvfølgelig bare kontakte undertegnede på 3956 333, eller mobil 2022 7333.

 

Sikkerhed og Service

HENKA bistår gerne med råd og vejledning om vedligeholdelse af legeredskaberne, vi tilbyder et HENKA Legepladsabonnement, hvor vore egne håndværkere efterspænder og kontrollerer legepladsen 2-4 gange årligt, herunder gennemgang og rådgivning af Henrik Andresen omkring, sikkerhed, vedligeholdelse, efterspænding, samt udarbejdelse af logbog.

Inspektionsplan

I overensstemmelse med EN 1176 -1-7, 2008 serien, skal der udarbejdes en inspektions- og vedligeholdelsesplan for legeredskaberne.
Planen og andre dokumenter i forbindelse med vedligeholdelse, inspektion og reparationer bør opbevares samlet i en mappe af den ejer/ driftsleder, som til daglig er ansvarlig for legepladsen.

Inspektionsplanen bør mindst indeholde følgende tre former for inspektion

 • Rutinemæssig visuel inspektion
 • Driftsinspektion
 • Årlig hovedinspektion

Rutinemæssig visuel inspektion

Den rutinemæssige visuelle inspektion gør det muligt at identificere åbenlyse farer, som kan opstå pga. hærværk, brug eller klimatiske forhold f.eks. kan farerne bestå i glasskår eller andre skarpe genstande.

For legepladser som er udsat for intens brug eller hærværk, kan en daglig inspektion være nødvendig.

Driftsinspektion

Driftsinspektionen er en mere detaljeret inspektion for at kontrollere redskabernes slidtage, funktion og stabilitet. Denne inspektion bør generelt foretages en gang om måneden, men hvis legepladsen ikke bliver brugt så ofte, kan det nedsættes til hver tredje måned.

Årlig hovedinspektion

Den årlige hovedinspektion foretages med intervaller på højst 12 mdr., med henblik på at kontrollere det generelle sikkerhedsniveau for legeredskaber, fundamenter og underlag f.eks. vejrets indflydelse, tegn på råd eller tæring, eventuelle ændringer i redskabernes sikkerhedsniveau, som er resultatet af reparationer, supplerende eller udskiftede komponenter.
Permanent forseglede dele bør vises særlig opmærksomhed.

Vedligeholdelsesplan

For at forebygge uheld på legepladsen bør ejer/driftsleder sikre sig, at der udarbejdes en hensigtsmæssig vedligeholdelsesplan.
Planen bør indeholde oplysninger om, hvilke komponenter der skal vedligeholdes på hvert enkelt redskab og på faldunderlaget. Den bør ligeledes indeholde procedurer for tilsvarende relevante ting, som f.eks. skader og hærværk.

Rutinemæssig vedligeholdelse

Den rutinemæssige vedligeholdelse bør bestå af forebyggende foranstaltninger for at bevare legepladsens sikkerheds- og funktionsniveau. Sådanne foranstaltninger bør foretages med jævne mellemrum, og mindst omfatte følgende punkter:

 • Legearealet holdes rent og velplejet
 • Faldunderlaget udjævnes og renses for skarpe genstande og andre efterladenskaber
 • Rengøring af legeredskaber (a)
 • Smøring af lejer og andre bevægelige dele
 • Udskiftning af slidte og defekte dele af tovværk, kæder, sjækler, kovser og andre bevægelige dele

Forbedrende vedligeholdelse

Forbedrende vedligeholdelse har karakter af en gennemgribende indsats, som udføres i forbindelse med den årlige hovedinspektion.
Forbedrende vedligeholdelse omfatter foranstaltninger til afhjælpning af fejl eller til genetablering af det nødvendige sikkerhedsniveau for legeredskaber og faldunderlag.

Sådanne foranstaltninger omfatter følgende:

 • Efterfyldning af løst faldunderlag
 • Rengøring af legeredskaber (a)
 • Efterspænding af løsnede dele, især bolte, beslag og ophæng
 • Udskiftning af defekte bygnings- og konstruktionsdele
 • Overfladebehandling af træværk (b)

a: Vedligeholdelse er også en grundig rengøring af hele legeredskabet, mindst en gang om året, især legetårne og klatreredskaber. Sand, snavs, mos, og alger og nedfald fra planter og træer holder på fugt og øger risikoen for svampe og rådangreb.
Rengøring foretages nemt med en almindelig blød børste og rent vand. Både mos og alger kan fjernes med de gængse midler mod grønne belægninger.

b: Når træets overflade bliver udtørret og slidt, skal det genbehandles med træbeskyttelse evt. med farvepigment/laserende. På gå- og andre slidflader bør der genbehandles mindst en gang om året. Det er vigtigt, at vedligeholdelse af træværk altid foretages inden en egentlig forvitring i træets overflade er begyndt.

I visse vinterperioder m. kraftig frost, kan det stødabsorberende underlag miste sin effekt, det kan derfor være nødvendig at lukke legepladsen i den periode.